PAROHIA SĂBĂRENI

La răscruce de drumuri cu aer de sihăstrie, străjuind intrarea în oraşul Buftea, se află biserica ce poartă hramul Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul.

Aici, în acest colţ de rai, preotul paroh Florin Badea slujeste, ajută şi caută să-i înalţe pe oameni la trăirea cu Hristos.

VEZI CANELDAR

„Întâia temelie pentru ca omul să desluşească şi să deosebească adevărul este smerenia.”

Sfântul Porfirie Kafsokalivitul 1906 - 1991

„Rugăciunea lui Iisus se cere a fi rostită neîncetat, ziua și noaptea, în orice loc și în orice lucrare ne-am afla.”

Părintele Sofian Boghiu 1912 - 2002

„Nimic nu poate înlocui lipsa iubirii, dar iubirea înlocuieşte toate neajunsurile”

Părintele Arsenie Boca 1910 - 1989

„Un neam se va menține prin tineri, care se vor sui de bunăvoie pe cruce și de la înălțimea ei vor lupta, fără să zică nimic. Luptă și nu cedează.”

Părintele Arsenie Papacioc 1914 - 2011

„Sfânta Treime este suprema taină a existenţei, care explică toate, sau fără de care nu se poate explica nimic.”

Părintele Dumitru Stăniloae 1903 - 1993

„Din buze mulţi Îl urmează pe Domnul, dar când să treacă prin moartea de pe cruce – desăvârşita lepădare de sine – mulţi se dau înapoi.”

Părintele Arsenie Boca 1910 - 1989

„Bărbatul „Să trăiască în înţelepciune cu femeia sa, ca fiind făptură mai slabă”, (1Pt. 3,7). Asta înseamnă că înstrăinarea femeii se vindecă prin iubire şi prin delicateţe, nu prin dojană şi mânie.”

Părintele Iosif Vatopedinul 1921 - 2009

„Dacă nu ai dragoste eşti depărtat cu desăvârşire de Dumnezu.”

Părintele Dionisie Ignat de la Colciu 1909 - 2004

„Nu uita că ești o cărămidă duhovnicească din marea clădire a Bisericii lui Hristos. Rămâi cuminte în acest zid socotindu-te legat de celelalte cărămizi cu mortarul iubirii.”

Părintele Arsenie Boca 1910 - 1989

„Dacă am putea face noi tot ce învăţăm pe alţii, am fi sfinţi! Eu învăţam pe alţii să aibă răbdare în suferinţă. Acum când sunt în suferinţă, văd că nu am deloc răbdare. Trebuie nu răbdare, ci îndelungă răbdare.”

Părintele Paisie Olaru 1897 - 1990

„Cel ce o hulește pe Maica Domnului nu-i om bun. Cine o hulește pe Maica Domnului? Că mai tare se scârbește Mântuitorul când o hulește cineva pe Maica Sa decât când Îl hulește pe Dânsul. Așa de mult ține El la Dânsa.”

Părintele Selafiil de la Noul Neamț 1908 - 2005

„E mai scumpă dragostea Maicii Domnului faţă de noi decât toată averea, toate rangurile, toată sănătatea şi tot ce este pe pământ de mare preţ. Amin! Închipuie-ți să ai avocat pe Maica Domnului! Eu vi-l recomand.”

Părintele Ioan Iovan 1922 - 2008

„Putem spune, oare, că atunci când Maica Domnului L-a zămislit pe Mântuitorul Hristos, înainte de un anumit moment – a 14-a, a 18-a, a 28-a săptămână – Acesta nu a fost Om şi nu a fost Dumnezeu întrupat? Nu: în momentul concepţiei, embrionul este deja om, şi distrugerea lui reprezintă un omor. Lucrul acesta trebuie privit în mod serios şi fără ocolişuri; aici nu încape nici o dezvinovăţire.”

Mitropolitul Antonie de Suroj 1914 - 2003

„Femeia trebuie preţuită, să ştiți, pentru că mai întâi ne reprezintă o femeie în Împărăţia cerurilor: Maica Domnului. Te cutremuri, ţi-e şi frică să vorbeşti comparând-o pe ea cu oamenii.”

Părintele Arsenie Papacioc 1914 - 2011

„Maica Domnului premerge umanității și toți îi urmează. Premerge în iubire, în curăție, în apropierea de Dumnezeu.”

Părintele Dumitru Stăniloae 1903 - 1993

„Cerem ajutor sfinților, Maicii Domnului, socotindu-ne smeriți față de ei, și convinși ca noi înșine nu putem avea o atât de mare ascultare de la Dumnezeu, pentru că nu suntem atât de smeriți ca ei.”

Părintele Dumitru Stăniloae 1903 - 1993

„Nu disperaţi, nu vă deznădăjduiţi, vă rog. Că ce-i valabil astăzi, nu-i şi mâine, poimâine, peste o lună sau peste un an. Nu vă descurajaţi! În toate privinţele, cereţi ajutor lui Dumnezeu şi Maica Domnului nu va înceta să vă ajute!”

Părintele Ioan Iovan 1922 - 2008

„Nimic nu este mai uşor decât a învăţa pe alţii şi nimic nu este mai greu decât a face ceea ce înveţi pe alţii.”

Părintele Cleopa Ilie 1912 - 1998

„Niciodată nu este prea târziu pentru a pune început bun.”

Părintele Cleopa Ilie 1912 - 1998

„O țară nu înflorește din parlament, nici din guvern, înflorește din străduința și din conștiința fiecărui individ în parte.”

Părintele Iustin Pârvu 1919 - 2013

„Cea mai grea luptă în viața aceasta nu este alta decât biruirea de sine. Căci biruirea de sine duce la propășirea binelui.”

Părintele Arsenie Boca 1910 - 1989

„Când dai, să nu-ţi pară rău. Să dai cu bucurie că lângă tine e îngerul care te scrie în cartea cu fapte bune. Iar dacă îţi pare rău, nu te poate scrie că te îndoieşti în inima ta. Şi lui Dumnezeu nu-I plac îndoielile. Dumnezeu e drept şi bun şi vrea să fim şi noi la fel.”

Părintele Sofian Boghiu 1912 - 2002

„Cea mai mare faptă bună este a îngriji de cei bolnavi. Mare lucru este a ne alătura cu cel ce pătimește, să luăm parte la durerea lui.”

Părintele Paisie Olaru 1897 - 1990

„Dumnezeu, dacă vede că aplecarea inimii tale nu-i falsă, atunci îţi ajută neapărat. E cu neputinţă să nu-ţi ajute. De multe ori întârzie să ne ajute ca să vadă hotărârea ta, osârdia ta.”

Părintele Dionisie Ignat de la Colciu 1909 - 2004

„În principal, mântuirea ni se dă prin har, iar faptele bune ne fac receptivi pentru harul prin care primim mântuirea”

Părintele Teofil Părăian 1929 - 2009

„Cartea vieţii noastre suntem noi înşine. Faptele nostre intră în componenţa noastră: ce faci te şi face”

Părintele Teofil Părăian 1929 - 2009

„Lipsa de putere a Ortodoxiei rezultă din Ortodoxia de azi, cea a preoților, teologilor și credincioșilor pentru că a devenit lumească.”

Părintele Serafim Rose 1934 - 1982

„Fă binele și așteaptă răul.”

Părintele Arsenie Boca 1910 - 1989

„Raiul este aproape. Depinde care îţi este natura faptelor. Dacă faci un lucru bun, o faptă generoasă, nu simţi că pluteşti? Ei, atunci intuieşti natura Raiului, te simţi ca în Rai.”

Părintele Iustin Pârvu 1919 - 2013

„Niciodată să nu dai sfat nimănui, până când nu l-ai trăit tu! Cel ce dă sfat, dar el nu l-a trăit, este ca izvorul de apă pictat pe perete.”

Părintele Cleopa Ilie 1912 - 1998

„Dacă acuma nu te silești, va veni timpul când, și să vrei, nu vei mai putea să faci ceea ce acum treci cu vederea.”

Părintele Iosif Isihastul 1898 - 1959

„Credința îl duce pe om la frică. Ce frică? Frica de păcat! Omul se teme să nu-L supere pe Dumnezeu. Cel ce se teme se smerește. Și smeritul are pe Duhul Sfânt în el.”

Cuviosul Filothei Zervakos 1884 - 1980

„Smerenia este să ierți pe toată lumea.”

Părintele Selafiil de la Noul Neamț 1908 - 2005